Μήκος περιφέρειας αρμονικής έλλειψης

Το μήκος περιφέρειας της μοναδιαίας αρμονικής έλλειψης με ημιάξονες α = 1  και b > 0,1 υπολογίζεται με ακρίβεια κύκλου από τον παρακάτω δικό μου μαθηματικό τύπο

Στο βιβλίο ΜτΜ θα βρείτε τόσο τον αναλυτικό τρόπο όσο και τον υπολογισμό του μήκους τόξου της μοναδιαίας αρμονικής έλλειψης


Αν για παράδειγμα θέλουμε να υπολογίσουμε την περιφέρεια της αρμονικής έλλειψης με ημιάξονες

α = 4 και c = 3, τότε μετατρέπουμε την έλλειψη σε μοναδιαία με ημιάξονες

α = 1 και b =3/4= 0,75

Το αποτέλεσμα του τύπου (7.1.18) το πολλαπλασιάζουμε με την ακτίνα του αντίστοιχου κύκλου (που εδώ είναι 4)

Δηλαδή το μήκος της συγκεκριμένης έλλειψης ισούται με 5,52587*4 = 22,103485

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen